Odsávání emisí ze svařoven

Práce ve svařovnách je nejen fyzicky náročná, ale také zde v průběhu svařování dochází k vysoké koncentraci emisí, které se šíří po okolí. Tyto látky jsou pro lidský organismus velice nebezpečné a mohou způsobit zaměstnancům vážné zdravotní potíže. Proto je nutné emise odsávat. Svařovny jsou z tohoto důvodu osazovány moderními odsávacími systémy, které disponují filtračním zařízením. Což znamená, že se přefiltrovaný vzduch vrací zpět do výrobní haly. Moderní odsávací systémy jsou plně automatické.

Odsávání může probíhat v nastaveném čase

V případě, že to dovolují prostorové možnosti, využívá se lokální odsávání přímo od zdroje vzniku. Tento způsob odsávání svařování je v současné době nejúčinnější. Lokální systém je efektivnější především z toho důvodu, že zplodiny neprocházejí dýchací zónou svářeče. Pokud není možné tento způsob využít, pak je druhou možností prostorové odsávání z volného prostoru objektu. Systém se dá nastavit do automatického režimu, kdy se určí čas, po který bude pracovat. Většinou se jedná o provozní dobu pracoviště svařovny. 


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup