Diskrétní balíček pro vaše nevšední zážitky

Poppers nejsou jen euforika, která jsou velice oblíbená díky svému působením nervovou soustavu, ale ve vysoké koncentraci se tyto prostředky používajíc čistění kůže, a na čištění videorekordérů. Při práci s nimi bychom měli zamezit styku s pokožkou, takže je dobré použít latexové rukavice.
Poppers, které obsahují chemikálie zvané nitrity,jsou vysoce hořlavé látky. Při práci s nimi musíme dodržovat bezpečnost, nezacházet s otevřeným ohněm a nekouřit. Také je nutnost použít ochranné pomůcky, aby nedošlo ke styku s kůží. Nesmí se vdechnout, nebo požít.

Čištění kůže a videohlav

Při čištění pomocí poppers dobře větrejte, zamezte kontaktu s dětmi domácími zvířaty, a použijte ochranné prostředky. U usní je dobré čistič vyzkoušet na vnitřní straně, nechat zaschnout, a počkat, zda nedošlo k poškození.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup