Absolventi se stanou dobrými motoristy

Po absolvování profesního kurzu se skládají zkoušky z profesní způsobilosti. Úspěšní absolventi dostávají „průkaz profesní způsobilosti pro motoristy“. Vzhledem k vašim dosavadním znalostem se nemusíte obávat, že byste neuspěli. Naše školení řidičů Brno vám umožní kvalitní teoretickou i praktickou výuku. Těšíme se na spolupráci s vámi.

Kvalitní výuka v pravidelných kurzech

Zákonem je předepsáno, jak často je nutno absolvovat naše pravidelné kurzy. Většina z našich účastníků absolvuje kurz v délce sedmi hodin jedenkrát ročně. V podstatě se jedná o prohloubení získaných znalostí na vstupním kurzu. Z toho vyplývá, že se ho musí účastnit ti, kteří již vstupní absolvovali v minulosti. Školení řidičů Brno již na vás čeká.

Absolventi se stanou dobrými motoristy
3 (60%)1